De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het Felikat huisvestingsvignet te mogen gebruiken: 

Algemeen: De meest ideale situatie voor het houden van katten is een normale huisvesting in de woning, waarbij de kat deel uitmaakt van het dagelijks huiselijk verkeer. In deze situatie dient iedere kat over een ruimte van tenminste 4m² te beschikken. Deze ruimte(s) dienen te beschikken over vers drinkwater en voldoende attributen om verveling tegen te gaan zoals krab-, klimpalen en speeltjes. De voorkeur gaat uit naar een situatie waarin de dieren niet gebonden zijn aan één ruimte maar zich vrijelijk kunnen bewegen van de ene naar de andere ruimte. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van het dier van de andere in het huis aanwezige dieren af te scheiden, waarmee het niveau van stress aanzienlijk gereduceerd wordt.

Katers: De vaste verblijfplaats ven één opgesloten kater dient ten minste 6m² te zijn en ten minste 2 meter hoog. De vaste verblijfplaats dient tevens daglicht te hebben, met bij voorkeur zon en de mogelijkheid aan de kat bieden naar buiten te kijken In de ruimte dient vers drinkwater, voldoende voedsel en attributen aanwezig te zijn om verveling tegen te gaan, zoals een krab en klimpaal en speelgoed De ruimte moet eenvoudig zijn schoon te houden en moet voorzien zijn van een kattenbak en dagelijks ververst drinkwater. Een buitenren is verplicht, tenzij aangetoond kan worden dat dit buiten het kader van de ruimtelijke mogelijkheden van de woning ligt. De houder dient er op toe te zien dat de kater niet voor lange tijd verstoken blijft van menselijk en dierlijk gezelschap. De ruimte dient regelmatig, doch minimaal 1x per week ontsmet te worden met een daartoe bestemd product. 

Poezen
: Poezen worden nooit gehouden in een gesloten verblijf, tenzij quarantaine maatregelen hierom vragen of wanneer zij kittens heeft. Een kittenkooi dient te voldoen aan de standaardafmetingen van minimaal 0,70m x 0,70m x 1,20m. Ook indien de poes kittens heeft dient zij niet permanent in de kittenkooi gehouden te worden. Van tijd tot tijd dient zij de mogelijkheid te hebben zich vrij te bewegen tussen de andere in huis aanwezige dieren en mensen.

Afzondering
: Er dient te allen tijde een mogelijkheid tot afzondering bij ziektegevallen te zijn. Daar deze afzondering slechts plaatsvindt in noodsituaties kan deze ruimte van beperktere afmetingen c.q. omvang zijn dan een permanente verblijfplaats. De ruimte dient minimaal 4m² te zijn en minimaal 2 meter hoog. Ook deze ruimte dient voorzien te zijn van vers drinkwater en attributen die verveling tegen gaan. Een in quarantaine geplaatst dier mag niet verstoken blijven van menselijk gezelschap. Voor een quarantaine ruimte dienen extra hygiënische maatregelen in acht genomen te worden. Quarantaine maatregelen worden in overleg met de dierenarts en Felikat's Gezondheid & Welzijnscommissie genomen. 

Controle
: Er kan controle plaatsvinden op de naleving van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld. Felikat's Commissie Gezondheid en Welzijn meldt de noodzaak tot controle aan Felikat's hoofdbestuur. Deze controle zal worden uitgevoerd door een Felikat lid. Het hoofdbestuur besluit in overleg met de vignet houd(st)er welk Felikat lid deze controle uit gaat voeren.